Eğitim materyalleri TR

  • Print
  • Save to PDF

EKO_SMART Projesi Kapsamında; Projeyi yürüten ortak kurum ve kuruluşların proje ekipleri, Eko-Turizm, Sürdürülebilir Turizm’in Kalkınması ve Eko Yollar Oluşturma konusunda eğitim materyalleri geliştirmişlerdir. Geliştirdiğimiz bu materyallerin, özellikle hayat boyu Öğrenmenin bir parçası olarak kendini bu alanlarda –Eko Turizm- konusunda geliştirmek isteyen her yetiştin veya birey için faydalı ve etkili olacağını ön görmekteyiz.

Proje Kapsamında Geliştirilen  Eğitim materyalleri Erasmus + Projesi kapsamında Eco-SmaRT adlı projenin Polonya (koordinatör), İtalya, İrlanda ve Türkiye ‘deki ortak kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilmiştir.

 

EKO –SMART Eğitim materyalleri Dört Ana Tema Şeklinde ayrılmıştır:

1. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim. FIRRIP, Polonya
- Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim. Örgüt ve topluluk içindeki kişilerin işbirliği.

2. Eko-turizm - teori ve vaka çalışmaları. ITT, İrlanda
- Eko-turizm ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili devlet politikalarının tanıtılması. Turizm ayak izlerini ve turizm etiğini azaltmaya yönelik eylemler.
- Turizm Endüstrisinde Sürdürülebilir Kalkınma. Turizm ve maddi olmayan kültürel miras arasında, riskler ve fırsatlar dahil olmak üzere bir temel oluşturmak.
- Vaka çalışması ve Batı İrlanda'ya dayanan en iyi uygulama örneği.

3.  Eko-yol. Mardin HEM, Türkiye
- Eko-yol oluşturma.
- Ekolojik yol bildirimi
- Değerlendirme formu

4. Yerel yönetimlerle işbirliği ve eko-turizm konusunda karar verme. Turizmde gönüllü olmak. Cer.Co.Gem, İtalya

Ders 1: Bu nasıl yapılır - Turizmde Pazarlama ve Reklam Kampanyası.
- Ders 1 Alıştırma
- Ders 1 Dersi

Ders 2: Yerel yönetimlerle çalışmak.
- Ders 2: çalışma kağıdı

Ders 3: Küresel Turizm Etiği Kuralları
- Ders 3 el notu

Ders 4: Eko turizmi teşvik eden yöntemler.

Ders 5: Sürdürülebilir Turizm İçin İsteğe Bağlı Girişim Türleri
- Ders 3 el notu