Eğitim materyalleri TR

  • Print
  • Save to PDF

EKO_SMART Projesi Kapsamında; Projeyi yürüten ortak kurum ve kuruluşların proje ekipleri, Eko-Turizm, Sürdürülebilir Turizm’in Kalkınması ve Eko Yollar Oluşturma konusunda eğitim materyalleri geliştirmişlerdir. Geliştirdiğimiz bu materyallerin, özellikle hayat boyu Öğrenmenin bir parçası olarak kendini bu alanlarda –Eko Turizm- konusunda geliştirmek isteyen her yetiştin veya birey için faydalı ve etkili olacağını ön görmekteyiz. Bu alanda yapılan çalışmaların daha etkili ve verimli olması için anketimize katılabilir görüş ve önerilerinizi sunabilirsiniz. Bu alanda, tüm öneri veya istekleriniz Proje kalite yönetimi uzmanı tarafından değerlendirilecektir.

Buraya tıklayarak Değerlendirme Anketine ulaşabilirsiniz.

Proje Kapsamında Geliştirilen  Eğitim materyalleri Erasmus + Projesi kapsamında Eco-SmaRT adlı projenin Polonya (koordinatör), İtalya, İrlanda ve Türkiye ‘deki ortak kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilmiştir.

 

EKO –SMART Eğitim materyalleri Dört Ana Tema Şeklinde ayrılmıştır:

1. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim. FIRRIP, Polonya
- Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim. Örgüt ve topluluk içindeki kişilerin işbirliği.

2. Eko-turizm - teori ve vaka çalışmaları. ITT, İrlanda
- Eko-turizm ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili devlet politikalarının tanıtılması. Turizm ayak izlerini ve turizm etiğini azaltmaya yönelik eylemler.
- Turizm Endüstrisinde Sürdürülebilir Kalkınma. Turizm ve maddi olmayan kültürel miras arasında, riskler ve fırsatlar dahil olmak üzere bir temel oluşturmak.
- Vaka çalışması ve Batı İrlanda'ya dayanan en iyi uygulama örneği.

3.  Eko-yol. Mardin HEM, Türkiye
- Eko-yol oluşturma.
- Ekolojik yol bildirimi
- Değerlendirme formu

4. Yerel yönetimlerle işbirliği ve eko-turizm konusunda karar verme. Turizmde gönüllü olmak. Cer.Co.Gem, İtalya

Ders 1: Bu nasıl yapılır - Turizmde Pazarlama ve Reklam Kampanyası.
- Ders 1 Alıştırma
- Ders 1 Dersi

Ders 2: Yerel yönetimlerle çalışmak.
- Ders 2: çalışma kağıdı

Ders 3: Küresel Turizm Etiği Kuralları
- Ders 3 el notu

Ders 4: Eko turizmi teşvik eden yöntemler.

Ders 5: Sürdürülebilir Turizm İçin İsteğe Bağlı Girişim Türleri
- Ders 3 el notu