ECO-SMART

Materiały szkoleniowe PL

Zespół projektu prezentuje materiały szkoleniowe dotyczące eko-turystyki, zrównoważonego rozwoju i eko-ścieżek. Zgodnie z zamierzeniem są to materiały przydatne w nieformalnej edukacji dorosłych, a także do samokształcenia.

 

Materiały szkoleniowe są podzielone na cztery części:

1. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. FIRRIP, Polska
- Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Współpraca lokalnych organizacji.

2. Eko-turystyka - teoria i studia przypadku. ITT, Irlandia
- Wprowadzenie do rządowych polityk dotyczących ekoturystyki i zrównoważonego rozwoju. Działania dotyczące śladów turystycznych i etyki turystycznej.
- Zrównoważony rozwój w turystyce. Turystyka kulturowa - szanse i zagrożenia.
- Studium przypadku i przykłady dobrej praktyki w zachodniej Irlandii.

3. Eko-ścieżka. Mardin HEM, Turcja
- Tworzenie ścieżki ekologicznej.
- Zadanie na temat ekologicznej ścieżki
- Formularz oceny

4. Współpraca z lokalnymi władzami w zakresie ekoturystyki. Wolontariat w turystyce. Cer.Co.Gem, Włochy

Lekcja 1: Jak to zrobić. Marketing w turystyce.
- Lekcja 1 Ćwiczenie
- Lekcja 1 Materiały dodatkowe.

Lekcja 2: Praca z lokalnymi władzami.
- Lekcja 2: Materiały dodatkowe.

Lekcja 3: Globalny Kodeks Etyki w Turystyce.
- Ćwiczenie.

Lekcja 4: Metody zachęcające do ekoturystyki.

Lekcja 5: Rodzaje dobrowolnych inicjatyw na rzecz zrównoważonej turystyki.
- Materiały uzupełniające